Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování.

 

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar

Muži proměňují muže v muže


Jsme muži transformující muže silou větší, než svou vlastní.

Hledáme spiritualitu, která mění život.

Náš hlavní zájem je vnitřní práce, která vytváří pozitivní změnu ve světě.

Vycházíme z tradice moudrosti odpuštění a radikálního přijímání.

Naše práce obnovuje tradiční schéma iniciace muže, potvrzuje cestu mužství k uzdravení, odhaluje pravé a falešné já a oceňuje cestu sestupu.

Toto děláme silou rituálů obrazů, příběhů a rady.

Chceme být muži, kteří žijí a jednají se skutečným a hlubokým zakořeněním, zásadovostí, rozhodností, pevností a ctí.

Naše pozitivní hodnoty jsou zakořeněny v židovsko-křesťanské tradici a ukazují na univerzální pravdy a duchovní rozvoj.

Pavel Hrdina

 

Rituál přechodu muže do zralé dospělosti - MROP


Položíme-li mužům otázku co je to být muž, bude většina z nich zmatena. Muži často touží po vedení a podpoře jiných mužů na cestě hledání mužství, dospělosti a hlubší zkušenosti s duchovním životem. V původních kulturách byli chlapci vysíláni na iniciační cesty nebo podstupovali iniciační rituály při vstupu do dospělosti.

Podobně MROP Rituál přechodu do zralé dospělosti pomáhá mužům probouzet dobrodružství a tajemství jejich vlastního mužství, hlubší spiritualitu, autoritu a nacházet smysl života.

Žít povrchní život je prázdná zkušenost. Cesta navazuje na starodávnou tradici, na které se muž musí naučit pět základních zpráv. Musí se je naučit dříve, než se plně zapojí do tajemství a dobrodružství, které život přináší. MROP otvírá dveře k tomuto dobrodružství.

Rituál trvá pět dnů, stojí na tradičních schématech mužské iniciace (skrze rituály a vyučování) Každý den je složen ze společné modlitby, hlavního vyučování o tématech mužské spirituality, času ticha, společného sdílení v malých skupinkách a rituálů.

Požadujeme, aby muži přišli s touhou plně se účastnit od začátku až do konce a nestali se jen pozorovateli. Všichni stojíme na začátku, s myslí začátečníka a otevřeností mladého novice hledajícího moudrost.

Není to o náboženství, je to o spiritualitě. Je to o starodávných tradicích, které nás vedou k zralému mužství, o důvěře, že je zde něco, mnohem většího než to, co si dokážeme v životě vůbec představit.

MROP je netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, které je otevřeno i hledajícím a lidem bez vyznání. Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, ale téměř 1300 (našich) mužů udělalo při absolvování uplynulých ročníků této akce osobní zkušenost, ŽE NA CESTĚ KE ZRALÉ DOSPĚLOSTI MŮŽE BÝT TENTO ČAS VELMI DOBRÝM ZAČÁTKEM.

Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských tradicích, je však plně založen na křesťanských základech. Je určen pro muže středního věku (doporučujeme min. 30 let).

Pavel Hrdina